İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim

İstanbul Üniversitesi 2013-2014 Öğretim yılında Önlisans, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Lisans, Lisans Tamamlama ve Sertifika programlarından aşağıdaki bölümleri uzaktan eğitim ile vermektedir.

İstanbul Üniveristesi Uzaktan Eğitim Bölümleri




İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Bölümleri:
Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı
Müze Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Porgramı
Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı – Enformatik
Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı – Enformatik(Tezli)
Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı – Finansal Ekonometri

Başvurular, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne doğrudan yapılmalıdır. Başvuru Tarihleri için;  http://fbe.istanbul.edu.tr  web sitesini ziyaret ediniz
Kontenjan
Bölümlerde ortalama 25 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
Ödeme Bilgileri
Eğitim ücreti her dönem için; 3.000 TL  + Harç Ücreti (İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 19.08.2010 tarih 59 sayılı kararı)’ dir. Ders ve tez aşamasında aynı ücret ödenmektedir. Ödemelerin yapılacağı hesap bilgisi daha sonra ilan edilecektir.

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Programları:
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Türk Dili ve Edebiyatı
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Radyo TV ve Sinema
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Halkla İlişkiler
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Maliye
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – İşletme
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – İktisat
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Gazetecilik
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uzaktan Eğitim Lisans Programı – BÖTE

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları:
Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama(İLİTAM)

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları:
Uzaktan Eğitim Adalet
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Sigortacılık
Uzaktan Eğitim Dış Ticaret

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları:
Cisco Ağ Akademisi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları
Bu bölümler başvuru için 300-400 TL arasında değişen ücrete sahiptir. Bölümlere başvurular online olarak yapılmaktadır.
Devamını oku »

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim

İnönü Üniversitesi 1975 Yılında Malatya ilimizde kurulmuş devlet üniversitesidir. Üniversite bünyesinde 2013-2014 öğretim yılında Önlisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisans tamamlama programları uzaktan eğitim sistemi ile verilmektedir.



İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümleri şöyle;

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları:
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları:
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sağlık Lisans Tamamlama Programı
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Programları:
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim İşletme Lisans Programı
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları:
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Halk Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Devamını oku »

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 yılında İzmir ilimizde kurulmuş devlet üniversitesidir. Üniversite bünyesinde 2013-2014 öğretim yılında önlisans, tezsiz yüksek lisans, e-MBA ve lisans tamamlama uzaktan eğitim ile verilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesinin sunduğu uzaktan eğitim bölümleri şöyle:  




Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim İş Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı
 
Devamını oku »

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Çukurova Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim e-MBA programları yürütülmektedir. Üniversite 2013-2014 öğretim yılında e-MBA programları için ALES sınav zorunluluğunu kaldırmıştır. Üniversite bünyesinde verilen e-MBA prorgmları şöyle



Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA programları:
 Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA Bankacılık ve Borsa Programı
 Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA Muhasebe Programı
 Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA İşletme ve Teknoloji Yönetimi Programı
 Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA Pazarlama Programı
 Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim e-MBA Yönetim ve Organizasyon Programı

Tüm programlar için Başvuru Şartları:
4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak
ALES Sınav zorunluluğu kaldırılmıştır.
eMBA programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
2013-2014 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Programları başvuru tarihleri 05-29 Ağustos 2013 şeklindedir.
Başvurular 4 adımda yapılacak ve değerlendirilecektir.
1. İnternet üzerinden Online Başvuru Formu doldurulacaktır. (Online Başvuru)
2.Yukarıda belirtilen belgelerin fotokopileri elden veya kargo ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ulaştırılacaktır.
Adres: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01330, Balcalı / ADANA .
3. Başvuran adaylar mülakat sınavına alınacaktır.
4. Kazanan adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.
Uzaktan Eğitim Programları 2013-2014 Güz Yarıyılı mülakat sınavları Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yapılacaktır. Kazanan adaylar mülakat sınavlarının tamamlanmasının ardından Sosyal Bilimler Enstitüsüve Uzaktan Eğitim web sayfalarından açıklanacaktır.
Mülakat Sınav tarihleri:
Uzaktan Eğitim İşletme  – 6 Eylül 2013 – Saat 09.00
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon - 6 Eylül 2013 – Saat 09.00
Uzaktan Eğitim Pazarlama - 6 Eylül 2013 – Saat 13.00
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi - 6 Eylül 2013 – Saat 14.00
Uzaktan Eğitim Muhasebe - 6 Eylül 2013 – Saat 13.00
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans - 6 Eylül 2013 – Saat 14.00

Ücretler:
Çukurova Üniversitesi (eMBA) Uzaktan Eğitim Programları için kredi/saat başına ücret 200 TL’dir (3 kredilik bir ders 3*200=600 TL’dir.) Program toplam 10 dersten oluşmaktadır. Programın toplam ücreti ise 10 ders x 3 kredi= 30 Kredi, 30 Kredi x 200 TL = 6.000 TL şeklindedir.

Devamını oku »

Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Cumhuriyet Üniversitesi 1974 yılında Sivas’ta kurulmuş devlet üniversitesidir. Üniversite bünyesinde Türkiye’de ilk e-öğrenme ortamları kurulmuş ve halen devam etmektedir. CUZEM bünyesinde halen önlisans ve lisans tamamlama eğitimleri Uzaktan Eğitim ile verilmektedir.    
Cumhuriyet Üniversitesinde önlisans ve lisans tamamlama için iki bölüm uzaktan eğitim vermektedir.



Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları:
 Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim İşletme Yönetimi Önlisans Programı

Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları:
 Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı
Devamını oku »
 
 
 
 
Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler Rehberi