Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları:

Programlar, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilere ders notları, e-öğrenme içeriği, video dersler gibi materyaller sunulmaktadır. Öğretim sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, online sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır.

Üniversitenin sunduğu uzaktan eğitim programları
Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı
Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı
İlahiyat Lisans Tamamlama Programı

Ücretler Ne Kadarı?
Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl örgün öğrenim harcına ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında her yarıyıl için öğrenim ücreti 385 TL`dir.

Egsis 9 Eylül 2012 Pazar
Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları

Önlisans Programları:
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında programlara ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 150'şer öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde 2012 YGS-3 puanı (2011 taban puanı: 349,563) ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır. Bu program için özel koşullar 2012 Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Ön lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz 770 TL öğrenim ücreti öderler. Öğrenciler, öğrenim ücretini güz ve bahar yarıyılında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeyebilirler.

Adalet Uzaktan Önlisans Programı:

Adalet uzaktan önlisans programı, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Hukuk hizmetleri sektöründe uzman nitelikte yardımcı eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, kamuda zabıt katibi, yazı işleri müdürü, icra müdürü, infaz müdürü olabildikleri gibi sigorta şirketleri, bankalar, avukat büroları ve noterler gibi hukuk mesleği ile ilgili birimlerde de görev yapabilirler.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.
Staj zorunludur. 1.yıl sonunda 10, 2.yıl sonunda 20 iş günü staj yapılmaktadır.
Programa katılanlar, hukuk derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik olarak Klavye Kullanımı, İleri Klavye Kullanımı, Mesleki Bilgisayar (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) dersleri almaktadırlar.

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Önlisans Programı

Bilgisayar programcılığı uzaktan önlisans programı, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği uzaktan önlisans programı,
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.

Turizm sektöründe nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları otellerin, ön büro, servis, mutfak, bar ve kat hizmetleri birimlerinde görev yapabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık uzaktan önlisans programı,
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki, teknik bilgilere de sahip, banka, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik uzaktan ön lisans programı, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.
Sağlık alanında bilimsel araştırma verilerinin düzenli olarak toplanması, saklanması, ilgililere sunulması aşamasında, uluslararası kodlama sistemini profesyonelce yapacak bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Mezunları üniversite, özel ya da devlet hastanelerinde, tıp merkezlerinde, muayenehanelerde, tıp kütüphanelerinde, tıbbi yayınevlerinde görev yapabilirler.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.
Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Üniversite tezsiz yüksek lisans programlarından İnsan İlişkileri, Gazetecilik, Sağlık Kurumları Yönetimi ve Sosyal Hizmet programlarını uzaktan eğitimle vermektedir.
Program Ücretleri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için 2012-2013 öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına 121.00 TL.’dir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMLARI
Programlar
E-Eğitmen,
Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikri Mülkiyet,
Proje Döngüsü Yönetimi,
ÜDS-KPDS İngilizce Hazırlık olmak üzere toplam 4 programda eğitimler verilmektedir. Program ücretleri kurs başına 180-240 TL arasında değişmektedir. E-Eğitmen programına katılan öğretmenlere indirim uygulanmaktadır.
Egsis
Anadolu Üniversitesi

Türkiye'nin açık öğretim ve uzaktan eğitimde duayen üniveristesi Anadolu Üniversitesi binlerce öğrencisi ve yüzbinleri aşan mezunuyla, alanında liderliğini sürdürüyor.
Üniversite bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan uzaktan eğitim programları şöyle:

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı
Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı
Kimya Teknolojisi Önlisans Programı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı

    Öğrencilerin yukarıdaki programlara kayıt yaptırabilmeleri için 2012 ÖSYS sınavına katılmış olmaları, sınavdan EA puan türünde 145 ve üstü puan almış olmaları ve ÖSYM tarafından kendilerine verilen formlarda tercihlerini yaparken bu bölümü seçmeleri gerekmektedir. Programa, eşit ağırlıklı puan sıralamasında en yüksek puanı alan 100'er öğrenci kabul edilecektir.

Programlar 2012-2013 öğretim yılı için ücret 385 TL/Dönem olarak belirlenmiştir. Tüm programlar 4 dönem olarak verilmektedir.
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı: Günümüzde bürolarda günlük faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştiren insanların sayısı giderek artmaktadır. İşletmelerde sekreter, memur ya da orta düzey yönetici olarak çalışan çoğu kişinin, şu anda bilgisayar kullanmasalar da, gelecekte birer bilgisayar kullanıcısı olmaları beklenmektedir.

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olara​k nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı

'Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı', Uzaktan Eğitim Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır.


Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
Eczane Hizmetleri Önlisans Programı uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecek olup, programda yer alan derslerin yürütülmesinde başlangıçta üniversitemizin Eczacılık Fakültesi ile, ilerleyen dönemlerde ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakülteleri ile işbirliği yapılacaktır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve programda yer alan uygulamalı Pratik İlaç Bilgisi, İlaç Şekilleri yürütülmesi şeklinde olacaktır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı

Bu programdan mezun olan öğrenciler ile Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde Gıdalarda Mikrobiyolojik Kriterlerini ve Uygulamalarını bilen yardımcı personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı kapsamındaki Matematik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri isimli derslerin yürütülmesinde Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinin sırasıyla Matematik ve Fizik Bölümlerinden, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinin yürütülmesinde ise üniversite içindeki ilgili birimlerden destek alınmaktadır. Bunun yanında, bu programın uzaktan öğretim formatına uygun olarak yürütülebilmesi için üniversitenin ilgili birimlerinden TV programı, ders meteryali hazırlanması gibi konularda teknik ve teknolojik destek alınmaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı
Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak sayısı gittikçe artan sağlık kurumlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak tıbbi cihazları kullanacak ve testleri yapabilecek eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen çalışanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.


Egsis
Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Sınıf öğretmenliği için açılan Uzaktan eğitim tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylardan,

Egsis
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi, 2012-2013 eğitim öğretim başından itibaren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans programlarına

Egsis
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim


Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu'na üniversite sınavına giren tüm lise mezunları kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt için Afyonkarahisar'a giderek kaydınızı şahsen yapmanız gerekiyor. Ancak ilk kayıttan sonraki kayıtlar internet üzerinden de yapılabiliyor.
Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinde, ders içeriklerini takip edebilir, eş zamanlı olarak ders danışmanınız ve diğer öğrencilerle sohbet edebilir, forum, özgür ansiklopedi gibi ortamlarda fikirlerinizi ve bilgilerinizi paylaşabilir, derslerle ilgili duyuru, ödev ve alıştırmalara ulaşabilir, vize sınavlarınızı olabilir ve başarı notlarınızı öğrenebilirsiniz.


Egsis
Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim ülkemizde de son yıllarda popüler olmuş, eğitmenlerin çok daha fazla öğrenciye senkron ya da asenkron olarak ulaşmasını sağlayan eğitim yönteminin adıdır. Uzaktan eğitimin en büyük avantajı, zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitim içeriklerine internetin bulunduğu her yerden öğrencilerin ve eğitimcilerin ulaşabiliyor olmasıdır.
Ülkemizdeki uygulamalarına bakacak olursak, özellikle üniversitelerin yoğun olarak kullandığı uzaktan eğitim sistemiyle verilen eğitimler, üniversite bünyesinde ve yurt genelinde binlerce eğitimciyi ve öğrenciyi bir araya getirmekte, zengin metin, grafik ve animasyon desteğiyle zengin eğitim içerikleri oluşturulmakta, mevcut teknik ve yapısal imkanların yetersiz olduğu durumlarda sanal kütüphaneler ve laboratuvarlar kullanılmakta, paylaşılmakta ve gerekiyorsa video konferans yoluyla öğrenci ve eğitimci eşzamanlı olarak sanal sınıflarda bir araya gelebilmektedir. Kullanılan tüm bu teknolojilerle birlikte sanal akademiler, sanal enstitüler ve sanal derslikler oluşturulmaktadır.
Son dönemde birçok üniversite uzaktan eğitim yöntemiyle önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini mekandan bağımsız olarak binlerce öğrenciyi bilgiyle buluşturuyor.

Egsis 7 Eylül 2012 Cuma